Törvény és szabályzattár

Egyéb törvények és rendeletek

A jogszabályok hatályos szövege megtekinthető a Magyarorszag.hu jogszabálykereső segítségével!

 jogszabálykereső

 • 2004. évi XXIV. törvény
  a lőfegyverekről és lőszerekről (európai lőfegyvertartási engedély)
 • 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
  a fegyverekről és lőszerekről
 • 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
  a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről
 • 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
  a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 31/2006. (VI.1.) GKM rendelet
  a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról
 • 22/1991. (XI.15.) NM rendelet
  a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
 • 175/2003. (X.28.) Korm. rendelet
  a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről  

 • 2004. évi I. törvény
  a sportról
 • 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet
  a sportrendezvények biztonságáról
 • 1989. évi III. törvény
  a gyülekezési jogról

 • 15/2008. (VII.28.) IRM rendelet
  az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (biztonsági őr, biztonságszervező, biztonságtechnikai tervező, biztonságtechnikai szerelő, magánnyomozó)
 • 26/2008. (XI.20.) IRM rendelet
  az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
 • 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet
  a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
 • 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet
  az egyes szabálysértésekről (jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi, illetőleg magánnyomozói tevékenység 13.§)

 • 2004. évi CXL. törvény
  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi V. törvény
  az egyéni vállalkozásokról
 • 2006. évi IV. törvény
  a gazdasági társaságokról
 • 2006. évi V. törvény
  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 „Becsületsértés vétségét valósítja meg a személy- és vagyonőr, ha a rendezvényt nem zavaró, annak biztonságát sem veszélyeztető személyt a karját megragadva és a kerítésen kívülre lökdösve távolítja el"
/BH2006.175 /[1978. évi IV. törvény (Btk.) 180. § (2) bek.; 1998. évi IV. törvény (régi SzVM t.) 14. § (3) bek. a.), 15. § (3) bek. c); 2005. évi CXXXIII. törvény (új SzVM t.) 26.§. (3) bek. b.), 27.§.(3) bek.]