Hírek

Elvesztett Bizonyítvány pótlása

Bizonyítvány másodlat kiállítása

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.



2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

Cím:           1085 Budapest, Baross utca 52.
Postafiók:    1444 Budapest, Pf. 214.
Telefon:      434-5700, 431-6500, 477-5600, 210-1065

A kérelem beérkezését követően tértivevényes levélben tájékoztatjuk a kérelmezőt a további teendőkről.