Hírek

Elvesztett Bizonyítvány pótlása

Bizonyítvány másodlat kiállítása

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról.

Bővebb információt a nive oldalán érhető el.